Biznis planovi

ŽELITE  BIZNIS PLAN , INVESTICIONE PROJEKTE …

Priprema biznis planova klijentima:

 

– analizaramo svaki predstojeći poslovni poduhvat klijenata

 – prezentujemo ga svim potencijalnim finansijerima kao nameru

   naših klijenata da se realizuje određeni poslovni poduhvat

 – pratimo rezultate biznisa , gde su klijenti blagovremeno obavešteni

   o napredovanju svoje firme i poslovanju.

Biznis plan nam pomaže da se definiše strategija poslovanja klijenata

Proveravamo poslovne ideje i poslovne  mogućnosti klijenata

Dobijamo  saglasnost za određene poduhvate

Pripremamo  dokumentaciju za investitore i preduzeća

Vaš vodič za kasnija poslovanja

 

Naš biznis plan  omogućava:

 

– poslodavcu da tačno vidi da li mu se planirana akcija isplati

– da tačno predstavi  rizik ulaganja u poslovni  poduhvat

– koj proizvod ili usluga su predmet  rada

– da li  se proizvod ili usluga može prodati na tržištu

– stanje konkurencija

– šta je od tehnologija, kadrova i opreme potrebno za realizaciju plana

– finansijekolika su sredstva  potrebna, planirani prihodi i  rashodi, profitabilnost investicije

  Dvadeset godina iskustva, reference renomiranih saradnika i veliki broj poznatih klijenata, stavljaju nas na vodecu poziciju u regionu. Mi smo moderno i dinamično poslovno okruženje.

  ADRESA

  Vizantijski bulevar 84/4, 18000 Niš, Srbija

  TELEFON

  ++381 60 5088112

  EMAIL

  julijana@bizniscentar.rs