PROJEKTI

Do sada smo najviše pripremali projekte za bespovratna sredstva kod:

 

·          SIEPE BEOGRAD,

·          NARR BEOGRAD

·          MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

·          NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

·          BAS SERBIA

 

A sada smo spremni i za evropske projekte:

 

·          FONDOVI   (eko-inovacije i obnovljivi izvor energije zavređuju posebnu prednost)

 

Pripremali smo investicione projekte za kreditna sredstva kod:

 

·          POSLOVNIH BANAKA

·          MINISTARSTVA ZA REGIONALNI RAZVOJ-SEKTOR ZA TURIZAM

·          FOND-a  ZA RAZVOJ Republike Srbije