REVIZORSKE USLUGE

Interna revizija je oblik nadzora nad računovodstvenim i administrativnim kontrolama koji služi menadžmentu kao podrška i pomoć u vođenju kompanije.

Kontroling je po ciljevima blizak internoj reviziji i kao efikasan koncept upravljanja poslovnim rezultatom preduzeća on obuhvata koordinaciju i vezu planiranja i informisanja, te analizu i kontrolu ljudskih, materijalnih, finansijskih i informacinih resursa radi ostvarivanja ciljeva na efikasan način.

Mi vam nudimo usluge interne revizije i kontrolinga u obimu i obliku  prilagođenom vašim specifičnim potrebama. Imamo bogato iskustvo vodjenja interne revizije u velikim preduzećima i kompleksnim poslovnim sistemima u skladu sa priznatim svetskim standardima. Obzirom na bogato iskustvo u reviziji, u prilici smo da Vam pružimo svestranu podršku u kontaktu sa Vašim eksternim revizorskim kućama kao i pregled primene internih kontrola, računovodstvenih standarda i standarda finansijskog izveštavanja u Vašem preduzeću prethodno eksternoj reviziji.
Takođe, imamo resurse i iskustvo da Vam pružimo usluge forenzičke revizije u slučaju specifične potrebe.

  • Kontinualna interna revizija
  • Forenzička revizija
  • Dijagnostičko ispitivanje poslovanja – due diligence
  • Preglede finansijskih izveštaja i konsolidovanih paketa u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja MSFI i Međunarodnim standardima računovodstva MSR
  • Korigovanje finansijskih izveštaja
  • Preglede finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije