KONSALTING

Uz našu pomoć možete povećati efektivnost važnih poslovnih procesa u vašoj organizaciji, uvođenjem najnovijih ideja i dostignuća u savremenom poslovanju. Potražite naše usluge poslovnog konsaltinga u oblastima: računovodstva, finansija, poreza, razvoja poslovanja, izvoza i internet prodaje, marketinga, menadžmena, inovacija, komunikacija… Naš konsalting program obuhvata procenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, strateške transakcije i investiciono odlučivanje, strateške analize tržišta, poslovne strategije i druge oblasti. Koristeći svoje znanje i bogato iskustvo mi pomažemo našim klijentima pri donošenju ključnih odluka vezanih za razvoj poslovanja.

 

Biznis Centar Julijana N. M. vam je na raspolaganju za sve vrste stručnih saveta vezanih za procenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, strateške transakcije i investiciono odlučivanje, strateške analize tržišta, poslovne strategije i pregleda portfolija. Koristeći svoje znanje i bogato iskustvo mi pomažemo našim klijentima pri donošenju ključnih odluka vezanih za razvoj poslovanja.

 • Procene vrednosti kapitala i imovine
 • Fnansijski due dilligence i review
 • Procena vrednosti uloga u novcu / stvarima
 • Ocena boniteta
 • Usluge savetnika u procesu privatizacije i restruktuiranja
 • Finansijska analiza poslovanja – racio analiza gde se obuhvataju svi relavantni finansijski pokazatelji parametri:
 • Pokazatelji finansijske strukture
 • Indikatori likvidnosti
 • Indikatori finansijske stabilnosti i sigurnosti
 • Neto obrtni kapital (NOK-a)
 • Pokazatelji zaduženosti
 • Indikatori aktivnosti
 • Pokazatelji strukture prihoda i rashoda
 • Indikatori ekonomičnosti poslovanja
 • Indikatori rentabilnosti
 • Prelomna tačka rentabiliteta
 • Leverage (leveridž)
 • Prognoziranja bankrotstva

 

Klijentima pružamo poresko – savetodavne usluge u pogledu svih inostranih ulaganja u Srbiji uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovnu delatnost preduzeća, a sa ciljem da im pomognemo da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj meri.

 • Sastavljanje poreskih izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica
 • Poreski review
 • Priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
 • Poreski saveti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i poreskoj optimalizaciji
 • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
 • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona
 • Poresko planiranje
 • Podrška u sudskim sporovima
 • Izbegavanje internog i medjunarodnog dvostrukog oporezivanja